Mari-Liis Müürsepp

Mari-Liis on õppinud Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust, kõrvalerialana ka ajakirjandust ning psühholoogiat. Kirjutamisel on tema elus väga tähtis roll. Tööga seoses on ta loonud peamiselt ajakirjandustekste ja reklaame, vabal ajal kirjutab luulet ja novelle. Mari-Liisil on ilmunud kolm luulekogu – “Paradoksid”, “Blondiine armastav mees” ja “Strippari pisarad” –, lisaks tunneb ta alati rõõmu sellest, kui ta tekste mõnes kirjandusajakirjas avaldatakse.

Drakadeemiasse tõi Mari-Liisi esimest korda Jim Ashilevi loovkirjutamise kursus, kust ta leidis rohkelt inspiratsiooni ja endasarnaseid inimesi. Nüüd tuli ta tagasi, et töötada Drakadeemia blogiga Drakateek. Mari-Liis naudib suhtlemist teiste autoritega ning loodab saada palju häid kaastöid!