***

sõna

rohkem ütleb kui tuhat pilti

ent ma maalin siiski

silbi järel silpi

.

sõna rohkem ütleb kui tuhat pilti

tuhat kaks või kolm

sõda

ikka sõda on