Viis haikut
Noored vanemad / nii muuseas vaatavad, kas / laps ikka hingab. //